سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

گروه بهمن عرضه کننده محصولات سواری، دیزل و موتورسیکلت در سطح کشور است. مذاکرات ابتدایی برای طراحی و راه اندازی سامانه فروش اینترنتی گروه بهمن با استفاده از زیرساخت فروش اینترنتی مگا از اواخر سال ۱۳۸۸ آغاز گردید که در مدت کوتاهی منجر به عقد قرارداد گردید. در قرارداد فی­ مابین مقرر شد که کلیه محصولات سواری گروه بهمن از طریق درگاه اختصاصی قابلیت فروش داشته و تمامی روش‌های فروش متنوع این محصولات پشتیبانی گردد. عملیات تولید و راه‌اندازی سامانه این شرکت از اردیبهشت سال ۱۳۸۹، آغاز گردید و تا سال ۱۳۹۱ به صورت مستمر فروش‌های گروه بهمن از طریق زیرساخت فراهم شده انجام می­گرفت. پس از آن سامانه مذکور چند سالی کمتر مورد استفاده قرار گرفت.

اواخر سال ۱۳۹۶ این سامانه، از لحاظ طراحی و فرایند مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر گردید کلیه محصولات گروه بهمن اعم از سواری، دیزل و موتورسیکلت از طریق سامانه جدید عرضه شود.

پروژه
سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

کارفرما:
گروه خودروسازی بهمن

سال:
1389

تغییر زبان