مگا با پشتوانه تجارب مدیران و تخصص کارشناسان در طول مدت کوتاه فعالیت خود توانسته در هر یک از حوزه‌های کسب و کار شرکت پروژه‌های قابل قبولی در بخش دولتی و بخش خصوصی به انجام رساند که ماحصل این فعالیت اجرای پروژه‌ های متعددی است.

مگا با ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی e-commerce موفق شده است یکی از محصولات خود «پرتال جامع خودرو کشور» را با دریافت مجوزهای لازم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمره نوآوری‌ها و اختراعات ثبت نماید و جزء شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد.

عضویت در خبرنامه مگا

مشتریان مگا

تغییر زبان