سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

گروه بهمن عرضه کننده محصولات سواری، دیزل و موتورسیکلت در سطح کشور است. مذاکرات ابتدایی برای ایجاد همکاری از اواخر سال ۱۳۸۸ آغاز گردید که در مدت کوتاهی منجر به عقد قرارداد گردید. در قرارداد فی­ مابین مقرر شد که کلیه محصولات سواری گروه بهمن از طریق درگاه اختصاصی قابلیت فروش داشته و تمامی روش‌های فروش متنوع این محصولات پشتیبانی گردد. عملیات تولید و راه‌اندازی سامانه این شرکت از اردیبهشت سال ۱۳۸۹، آغاز گردید و تا سال ۱۳۹۱ به صورت مستمر فروش‌های گروه بهمن از طریق زیرساخت فراهم شده انجام می­گرفت. پس از آن سامانه مذکور چند سالی کمتر مورد استفاده قرار گرفت.

اواخر سال ۱۳۹۶ این سامانه، از لحاظ طراحی و فرایند مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر گردید کلیه محصولات گروه بهمن اعم از سواری، دیزل و موتورسیکلت از طریق سامانه جدید عرضه شود.

پروژه
سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه بهمن

کارفرما:
گروه خودروسازی بهمن

سال:
1389